Realizare site,    Creare site,    Aplicatii ERP,    Aplicatii CRM,    Aplicatii pentru mobil

Acces Rapid la Ocupare

Realizare Site, Creare Site, Acces Rapid la Ocupare

Acces Rapid la Ocupare

Site realizat pentru Academia Cluj    ”ARO - Acces Rapid la Ocupare” este un proiect cofinan?at de Fondul Social European ce urm?re?te calificarea, dezvoltarea ?i sus?inerea profesional? a persoanelor din mediul rural în vederea facilit?rii accesului la ocupare. Proiectul se desf??oar? în perioada martie 2014 - septembrie 2015 ?i este destinat exclusiv celor care au domiciliul în mediul rural Regiunile de Dezvoltare Nord - Vest ?i Centru. Serviciile proiectului ”ARO - Acces Rapid la Ocupare” se adreseaz? atât femeilor, cât ?i b?rba?ilor, tinerilor ?i celor mai în vârst?, cu condi?ia s? se încadreze într-una din urm?toarele categorii: persoane aflate în c?utarea unui loc de munc?, persoane casnice sau care se ocup? cu agricultura în gospod?ria proprie.

  • Creat de: Euroconcept Marketing Design
  • Finalizat: 2015-08-14 00:00:00
  • Categoria: Prezentare
  • Atribute: HTML5 / PHP / CSS3
  • Site client: aro.acad-cluj.ro