Realizare site,    Creare site,    Aplicatii ERP,    Aplicatii CRM,    Aplicatii pentru mobil

Ditel Grup

Realizare Site, Creare Site, Ditel Grup

Ditel Grup

SC DITEL GRUP SRL este o societate cu capital integral privat, înfiin??t?în anul 2004,ce are ca obiectiv principal de activitate: Servire General? Colectat, Ridicat, Transportat ?i Depozitat Gunoi Menajer Colectat, Ridicat, Transportat ?i Depozitat Gunoi Industrial Amenaj?ri spa?ii verzi Reciclare Excava?ii Demol?ri Confec?ii metalice Confec?ie din lemn Investi?iile în autoutilitare ?i utilaje, cât ?i în resursa uman? au determinat ca baza tehnico-material? a societ??ii s? fie în valoare de peste 100.000 de euro Societatea dispune de personal calificat corespunz?tor pentru a satisface orice exigen?e în domeniul s?u de activitate. Clientii nostrii sunt firme de pe teritoriul României cu renume,printre care: SC AUTOSOLUTION SRL , SC FAUR SA, SC ACIM SA ,SC REMEX SRL , SC VIPER SYSTEMS SRL, Primaria Orasului Fundulea, LJG BUILDING SOLUTIONS ALPHA SRL,SC ALINDARO SRL, CREDIT EUROPE BANK, SC KNAUF GIPS SRL, SC NISAL COM . Deschiderea noastr? este maxim? ?i suntem permanent interesa?i de noi colabor?ri! Obiective Îmbun?ta?irea permanent? a calit??ii ?i a promptitudinii produselor ?i serviciilor la nivelul cerin?elor pie?ei Modernizarea utilajelor ?i echipamentelor Instruirea personalului pentru atingerea unui nivel ridicat al calit??ii muncii ?i serviciilor.

  • Creat de: Euroconcept Marketing Design
  • Finalizat: 2015-06-15 00:00:00
  • Categoria: Prezentare
  • Atribute: HTML5 / PHP / CSS3
  • Site client: ditelgrup.ro/Home.html